Wij zetten het mbo-onderwijs op z'n kop! Benieuwd? Klik hier en hoor hoe!

Ontwikkel de toekomst

Betekenisvolle, op maat gemaakte lesmethodes binnen een interactief platform.

Motile ontwikkelt lesmateriaal voor het middelbaar beroepsonderwijs in samenwerking met docenten, studenten en bedrijven om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leervraag van de student. Op deze manier wordt de student uitgedaagd zichzelf te blijven ontwikkelen. Onze methodes zijn zeer geschikt voor traditioneel onderwijs, maar zijn zo opgebouwd dat persoonlijk leren en coachend lesgeven gemakkelijker gemaakt wordt. Ook ons platform beweegt hierin mee.

/

Waar motile voor staat

Met onze voeten in de klei, bieden wij betekenisvolle leermiddelen voor het mbo. Met een persoonlijke aanpak en maatwerk als fundering voor het onderwijs, faciliteren en verbinden wij docenten en bedrijven met één doel: het stimuleren van groei en talentontwikkeling bij studenten.

Onze nauwe samenwerking met docenten, bedrijven en studenten zorgt ervoor dat onze aanpak aansluit bij zowel de leefwereld en de behoefte van de student, als het toekomstige beroep van hen. Hierdoor ontstaat het zelfvertrouwen en de motivatie die de student nodig heeft om regie te pakken over zijn ontwikkeling nu, tijdens de opleiding en in de toekomst.

Lesmethodes

Wij richten ons als educatieve uitgever op de algemeen vormende vakken binnen het mbo.

Taal Integraal Nederlands is een topmethode met daarbij mogelijkheden die beroepsgericht zijn. De mensen van Motile zijn heel makkelijk te benaderen en toegankelijk. Je weet precies wat je aan de uitgever hebt.

Ik vraag me af of het voldoende bekend is bij nieuwe organisaties dat jullie zo flexibel zijn en in staat zijn zó goed in te spelen op de leerbehoefte van de organisatie. Dat staat nergens maar dat is wel jullie kracht.

Taal Integraal Nederlands is een verfrissende methode met veel keuzemogelijkheden, uitgebreide oefenstof en op maat gemaakte opdrachten. Het snelle en persoonlijke contact met Motile maakt dat er makkelijk aanpassingen plaats kunnen vinden. Als docent word je gehoord.

Wij zijn gestart met Route LOB, omdat wij merkten dat onze studenten steeds meer dingen nodig hebben die wij die wij ze voorheen niet boden. Het is heel erg leuk om te zien hoe docenten en studenten geënthousiasmeerd raken door het programma en ook meteen al zien wat zij eraan hebben.

Ik ben erg enthousiast over Taal Integraal Nederlands. Zeker de beroepsgerichte opdrachten en de snelle communicatie vanuit Motile. Leuk dat ook eigen opdrachten in de methode geplaatst kunnen worden.

Het lesprogramma van Taal Integraal Nederlands kun je samenstellen uit generieke en beroepsgerichte modules, die worden ontwikkeld op onze beroepspraktijk. Het is mogelijk om jouw ideeën en wensen in de lesmethode te laten opnemen. Dus 'op maat' is hier ook echt 'op maat'! De verleende service en het persoonlijke contact maken het voor mij dat ik iedereen deze lesmethode aanbeveel.

Een aantal jaar geleden leerde ik Priscilla kennen als een zeer gedreven methodeontwikkelaar. Uiteindelijk zijn wij overgestapt naar Taal Integraal Nederlands. De korte lijntjes, het hoge serviceniveau en het maatwerk zorgen voor een erg fijne methode, die goed inzetbaar is. Zowel studenten, vakdocenten en docenten Nederlands zijn erg tevreden.