Disclaimer

Motile kan de beschikbaarheid en juistheid van de op deze website en in haar e-mails voorkomende gegevens niet volledig garanderen. Motile aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van op deze website en in haar e-mails weergegeven gegevens, behalve wanneer deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Motile.

De informatie op deze website wordt verondersteld betrouwbaar te zijn, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment veranderd worden. Motile kan niet instaan voor absolute volledigheid of juistheid. Hoewel deze website met de grootste zorg is samengesteld, kan Motile niet garanderen dat informatie die door derden op deze site is geplaatst, volledig en juist is.

Gegevens die op deze website voorkomen en die in e-mails zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Motile gebruikt worden, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft. Vragen en opmerkingen aangaande de Disclaimer kun je per e-mail via info@motile.nl stellen.