Klik hier om vanaf nu automatisch onze tweewekelijkse actualiteitenles voor LOB, Burgerschap, Nederlands en Engels te ontvangen!

Taal Integraal Nederlands

Taal Integraal Nederlands is dé op maat gemaakte, integrale methode Nederlands voor het mbo. Bij iedere nieuwe opleiding gaan wij in gesprek met de betreffende taaldocenten, vakdocenten en mensen uit het werkveld, zodat het lesmateriaal aansluit bij de belevingswereld en het toekomstige beroep van de student. Naast ons actuele en aansprekende lesmateriaal is het mogelijk om eigen lesmateriaal te integreren in de lesmethode.

Met behulp van ons veelzijdige platform is het mogelijk om studieplannen in te richten op klas- en individueel niveau. Ons ervaren team ondersteunt iedere opleiding kosteloos bij het opstellen van de jaarplanning en het uitwerken van het taalbeleid. Met onze unieke aanpak krijgt het vak Nederlands binnen iedere opleiding de aandacht die het verdient.

Daarom Taal Integraal Nederlands

Motiverend leren

Een complete lesmethode met actuele onderwerpen, herkenbare casussen en activerende opdrachten. Daarnaast is er extra aandacht voor andere aspecten van taal, zoals leesonderwijs en creatief schrijven, om woordenschat en taalbegrip te bevorderen.

Maatwerk

Naast ons complete generieke aanbod, ontwikkelen wij in overleg ook modules op maat. Per opleiding bespreken wij hiervoor de inhoudelijke wensen. Lesmateriaal dat al door docenten zelf ontwikkeld is binnen een opleiding, integreren wij ook in de lesmethode.

Uitgebreide examentraining

Examentrainingen met directe feedback en analyseformulieren, zodat studenten na het maken hiervan gericht kunnen oefenen. De examentrainingen worden afgestemd op het Centraal Examen en de instellingsexamens van de betreffende opleiding.

Persoonlijk contact

Onze service is onderscheidend. Dankzij korte lijntjes helpen wij docenten snel bij alledaagse zaken. Daarnaast ondersteunt ons ervaren team iedere opleiding bij het opstellen van de jaarplanning en het uitwerken van het taalbeleid. Op deze manier sluit onze lesmethode het beste aan op de visie en werkwijze van iedere opleiding.

Gepersonaliseerd leren

Een licentie geeft toegang tot de niveaus 2F en 3F, waardoor differentiatie mogelijk is. Op aanvraag ontwikkelen wij ook modules voor 1F en 4F. Met behulp van het studieplan kunnen generieke- en maatwerkmodules worden gecombineerd tot één samenhangend geheel voor studenten. Dit kan op individueel- en klasniveau.

Veelzijdig platform

Ons digitale platform bevat handige functionaliteiten, zoals studieplannen samenstellen, voortgang monitoren en (peer)feedback geven op schrijfproducten, inclusief plagiaatcontrole. Digitaal werken biedt veel voordelen, maar al onze modules zijn ook beschikbaar als printversie. Lees hier meer over ons online platform.

De functionaliteiten van het platform

Studieplannen aanmaken

Het samenstellen van een studieplan op zowel individueel- als klasniveau. Het is mogelijk om alle generieke- en maatwerkmodules te combineren tot een logisch samenhangend programma. Hierdoor is gepersonaliseerd leren mogelijk en het maakt het navigeren voor de student en docent gebruiksvriendelijk.

Voortgang monitoren

Op verschillende manieren zijn de voortgang en resultaten van studenten in te zien. Van de voortgang binnen een studieplan naar de voortgang binnen een module, tot aan het antwoord op een specifieke vraag. Dit kan op klas- en individueel niveau. Ook is het mogelijk om deze gegevens te exporteren naar Excel.

Online feedback geven

Het geven van terugkoppeling op ingeleverd werk aan de hand van rubrics en een opmerkingenveld. Daarnaast is het mogelijk om concrete aanwijzingen te geven door direct in het document onderdelen te onderstrepen, omcirkelen en arceren. Tevens is het wisselen tussen een eerste en tweede inleverpoging van de student eenvoudig.

Plagiaatcontrole

Ieder tekstdocument wordt gecontroleerd op plagiaat, waarbij de overeenkomst wordt uitgedrukt in een percentage. Zowel het internet als het ingeleverde werk van andere studenten wordt meegenomen in de controle. De bron en het gekopieerde stuk tekst zijn eenvoudig te achterhalen.

Peer-feedback

Studenten kunnen elkaars werk beoordelen aan de hand van een rubric bij de opdracht. Aan de hand van een door ons ontwikkelde testopdracht kunnen studenten eerst oefenen met het geven van feedback. Studenten kunnen handmatig of willekeurig aan elkaar worden gekoppeld.

Eigen lesmateriaal toevoegen

Lesmateriaal dat eerder ontwikkeld is binnen het team gaat niet verloren. Wij kunnen dit lesmateriaal digitaliseren en integreren in de lesmethode. Dit materiaal is, net als de generieke- en maatwerkmodules, toe te voegen aan het studieplan. Hierdoor wordt het lesprogramma één samenhangend geheel.

/

Binnenkort: ontdek het zelf

Binnenkort kun je bij ons alvast kennismaken met ons lesmateriaal en platform. Je kunt dan één van onze voorbeeldmodules downloaden of een sneak preview krijgen van ons digitale platform.

Wil je meer horen over Taal Integraal Nederlands via een korte demo of wil je een pilot draaien met een klas? Neem dan contact met ons op.

Het succes van Taal Integraal Nederlands

15

Verschillende mbo-scholen werken met Taal Integraal Nederlands

55

Opleidingen werken met Taal Integraal Nederlands

208

Docenten werken met Taal Integraal Nederlands

19

Bedrijven leveren input voor Taal Integraal Nederlands

/

Deze scholen werken met Taal Integraal Nederlands

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Taal Integraal Nederlands is een topmethode met daarbij mogelijkheden die beroepsgericht zijn. De mensen van Motile zijn heel makkelijk te benaderen en toegankelijk. Je weet precies wat je aan de uitgever hebt.

Taal Integraal Nederlands is een verfrissende methode met veel keuzemogelijkheden, uitgebreide oefenstof en op maat gemaakte opdrachten. Het snelle en persoonlijke contact met Motile maakt dat er makkelijk aanpassingen plaats kunnen vinden. Als docent word je gehoord.

Ik ben erg enthousiast over Taal Integraal Nederlands. Zeker de beroepsgerichte opdrachten en de snelle communicatie vanuit Motile. Leuk dat ook eigen opdrachten in de methode geplaatst kunnen worden.

Het lesprogramma van Taal Integraal Nederlands kun je samenstellen uit generieke en beroepsgerichte modules, die worden ontwikkeld op onze beroepspraktijk. Het is mogelijk om jouw ideeën en wensen in de lesmethode te laten opnemen. Dus 'op maat' is hier ook echt 'op maat'! De verleende service en het persoonlijke contact maken het voor mij dat ik iedereen deze lesmethode aanbeveel.

Een aantal jaar geleden leerde ik Priscilla kennen als een zeer gedreven methodeontwikkelaar. Uiteindelijk zijn wij overgestapt naar Taal Integraal Nederlands. De korte lijntjes, het hoge serviceniveau en het maatwerk zorgen voor een erg fijne methode, die goed inzetbaar is. Zowel studenten, vakdocenten en docenten Nederlands zijn erg tevreden.

Prijzen en bestelinformatie

Prijzen voor schooljaar 2022-2023

Taal Integraal Nederlands

6 maanden

€22,50

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €24,44

Taal Integraal Nederlands

1 jaar

€32,50

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €35,30

Taal Integraal Nederlands

2 jaar

€49,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €54,24

Taal Integraal Nederlands

3 jaar

€64,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €70,53

Prijzen voor schooljaar 2023-2024

Taal Integraal Nederlands

6 maanden

€22,50

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €24,44

Taal Integraal Nederlands

1 jaar

€32,50

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €35,30

Taal Integraal Nederlands

2 jaar

€49,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €54,24

Taal Integraal Nederlands

3 jaar

€64,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €70,53

Veelgestelde vragen

Ja, een student krijgt met één licentie toegang tot het generieke lesmateriaal op 2F en 3F en al het beroepsgerichte materiaal dat is ontwikkeld voor zijn opleiding.

Op weg naar 2F voor anderstaligen is in ontwikkeling en voor niveau 4F maken wij kosteloos op verzoek modules op maat voor de doorstroom naar het hbo. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Ja, Taal Integraal Nederlands bevat examentrainingen voor alle vaardigheden.

Mocht er iets ontbreken in het generieke gedeelte, laat het ons hier weten en dan voegen we dit graag toe aan de lesmethode. We ontwikkelen tevens kosteloos examentrainingen op maat als daar behoefte aan is.

Woordenschat hebben wij geïntegreerd in de beroepsgerichte modules en de examentrainingen. Daarnaast bieden wij modules woordenschat aan die gericht zijn op beeldspraak.

Mocht er iets ontbreken in het generieke gedeelte, laat het ons hier weten en dan voegen we dit graag toe aan de lesmethode.

Iedereen krijgt toegang tot 2F en 3F. Hiermee kan dus gedifferentieerd worden. Daarnaast is het mogelijk om in ons platform studieplannen aan te maken voor studenten op zowel klasniveau als individueel niveau. Hierdoor kan voor iedere student een unieke leerroute worden uitgestippeld.

Wij bieden ook trainingen en workshops aan over het thema 'differentiëren'. Klik hier voor meer informatie.

Nog niet. Op dit moment werken wij aan 'op weg naar 2F' voor anderstaligen binnen het mbo.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Niets. Een docentenlicentie is gratis en kan aangevraagd worden per e-mail. Stuur een bericht naarinfo@motile.nlmet de naam, school, opleiding en het e-mailadres van de betreffende docent.

Docenten kunnen inloggen via de methodewebsitehttps://leren.motile.nlmet het e-mailadres en het wachtwoord dat zij van ons hebben ontvangen.

Niets. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor de ontwikkeling van beroepsgerichte modules en ander maatwerk. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de licentieprijs die de student betaalt en horen bij ons concept en de service die wij willen bieden. Wel gaan wij uit van de redelijkheid van docenten in de vraag naar maatwerk in relatie tot het aantal studenten van de betreffende opleiding.

Ja, het is mogelijk om Taal Integraal Nederlands een onderwijsperiode gratis uit te proberen met een klas. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Ja, wij verzorgen diverse trainingen en workshops, zowel gratis als betaald.

Een knoppentraining waarbij de functionaliteiten van het platform en het gebruik van de lesmethode worden uitgelegd is gratis. Ook het samen sparren over de ontwikkeling van beroepsgerichte modules en ander maatwerk is kosteloos.

Daarnaast bieden we betaalde trainingen en workshops aan op het gebied van onderwijsontwikkeling, differentiëren, het gebruik van verschillende werkvormen en het ontwikkelen van een visie op het betreffende vakgebied. Klik hier voor meer informatie.

Ja, dat kan. Iedere module uit de lesmethode is ook in printvorm beschikbaar en wordt als PDF-bestand aangeboden via het online platform. Een aantal opleidingen werkt volledig op papier met onze lesmethode. Anderen combineren het gebruik van de online omgeving met printversies bij specifieke lessen. Wij ondersteunen echter geen printservice.

Wel adviseren wij om Taal Integraal Nederlands zoveel mogelijk digitaal te gebruiken. Op die manier kan namelijk volledig gebruik worden gemaakt van de vele handige functionaliteiten in het platform, zoals studieplannen aanmaken, voortgang monitoren, online feedback geven, plagiaatcontrole en peer-feedback.