Talentenpaspoort

Het digitale groeidocument waarin je kunt laten zien wie jij bent en waar je talenten liggen. Het is een positief verwoord instrument waarbij ervanuit wordt gegaan dat iedereen beschikt over één of meerdere talenten, die met de juiste tools en begeleiding inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het talentenpaspoort sluit aan bij een leven lang ontwikkelen, formatief evalueren en de zelfdeterminatietietheorie van Ryan en Deci.

In schooljaar 2023-2024 gratis voor iedere
student die met een methode van Motile werkt!

Daarom Talentenpaspoort

Nadruk op ontwikkeling

Met het talentenpaspoort ligt de nadruk niet op cijfers en toetsmomenten, maar op het tastbaar maken van groei en ontwikkeling. Experimenteren, leren en ontdekken waar je goed in bent, maar ook waar je je verder in kunt ontwikkelen staan centraal.

Groei tastbaar maken

Met het Talentenpaspoort kan de student in de volle breedte laten zien wat hij in huis heeft. De ervaring, kennis, vaardigheden en talenten komen terug in de vorm van een cv, portfolio en pitch! Dit geeft een veel completer beeld voor een werkgever of stagebegeleider.

Vakoverstijgend werken

Het Talentenpaspoort kun je vakoverstijgend inzetten, waardoor je een totaalbeeld krijgt van de ontwikkeling van de student, zowel binnen als buiten school. Iedereen kan samenwerken aan dit groeidocument en visitekaartje voor de toekomst.

Koppeling met onze methodes

In onze methodes leggen we de link met het Talentenpaspoort en wij denken graag met je mee hoe je het Talentenpaspoort ook een plek kunt geven in jullie gehele onderwijsprogramma.

De student in de lead

De student bepaalt wie het Talentenpaspoort kan inzien en wie feedback kan geven. Ook stagebegeleiders kunnen dus inzage krijgen. Dit maakt het bruikbaar tijdens en na de opleiding.

Waardevolle trainingen

In onze talentgerichte trainingen, geven we je de handvatten om de talenten van studenten inzichtelijk te krijgen door gesprekstechnieken, werkvormen en tools, formatief evalueren en de Growth Mindset.

De functionaliteiten

Modern cv

De mogelijkheid om ervaring, skills en talenten in één overzicht te laten zien. Vervolgens kan de student dit overzicht delen met potentiële stagebedrijven en werkgevers.

Portfolio of visitekaartje

Hierin kan de student zijn talenten presenteren vanuit o.a. OneDrive. Er is ruimte voor teksten, afbeeldingen en video's. Met behulp van categorieën en tags blijft dit deel overzichtelijk.

Videotool

Hiermee kan de student een pitch opnemen en op zijn profiel tonen. De ingebouwde autocue en woordenteller bieden de student houvast.

Overzichtelijk dashboard

Door het gebruiksvriendelijke dashboard is het online profiel snel ingevuld. Op basis van de tabs: Over Mij, Skills & Ervaring, Portfolio Presentatie en Mail Mij, kan de student alle relevantie info kwijt.

Feedback geven

Iedereen die toegang heeft gekregen van de student kan feedback geven. Zo kan het dus gebruikt worden als portfolio voor alle schoolvakken, stage en buitenschoolse activiteiten.

Functies voor de docent

De docent of stagebegeleider kan door de student worden uitgenodigd om samen interactief in het portfolio te werken. Speciaal voor hen zijn er overzichtspagina’s, feedbacklijsten en printopties.

/

Ontdek het zelf

Klik op de linkjes hieronder en neem een kijkje in het profiel van oud-student Floor Bruggeman en lees een artikel over het belang van het Talentenpaspoort.

'Ieder talent verdient een podium.' Dat vind jij toch ook? Wil je meer horen over het Talentenpaspoort via een korte demo of wil je een pilot draaien met een klas?

Het succes van het Talentenpaspoort

11

mbo-scholen

> 2.000

studenten

Top 3

IPON Awards 2022

/

Deze scholen werken met het Talentenpaspoort

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ik geloof in het Talentenpaspoort, omdat iedereen beschikt over talenten en ieder mens uniek is. Een zes voor een vak zegt niets over jou als persoon. Vaardigheden, eigenschappen, kwaliteiten en talenten wel. Het Talentenpaspoort zorgt er dus voor dat je kunt laten zien wie je écht bent. Iedereen is anders en verdient gelijke kansen.

Prijzen en bestelinformatie

Prijzen voor schooljaar 2024-2025

Talentenpaspoort

Gratis bij afname van een lesmethode van Motile

€0,00

Incl. BTW

/ Per licentie

Talentenpaspoort

Reguliere prijs licentie van 1 jaar via www.talentenpaspoort.nl

€18,00

Incl. BTW

/ Per licentie

Veelgestelde vragen

Een Talentenpaspoort is geen vervanging, maar een aanvulling op de cijferlijst, hoewel wij het wel graag zo zouden zien. Het is een middel om de focus te verleggen van ‘Welke cijfers haal jij?’ naar ‘Wat kun je doen om te ontdekken waar je goed in bent en hoe zou je dat kunnen en willen aantonen?’

Het draagt bij aan autonomie, doordat je studenten eigenaar maakt van deze omgeving en daarmee de ruimte biedt om zelf te kiezen hoe zij willen aantonen dat zij zich ontwikkelen. Daarbij brengen zij hun ervaringen en leerprocessen in beeld, waardoor ze verbanden leren leggen tussen nieuwe ervaringen opdoen en de kans om te groeien. De omgeving is interactief, zodat je als docent gemakkelijk en laagdrempelig in gesprek kunt gaan met jouw studenten. Daarmee versterk je de relatie vanuit jouw rol als coach. Ingebouwde functionaliteiten bieden bijvoorbeeld de mogelijkheid om feedback en complimenten te geven. Doordat de student door middel van zijn eigen verzameling van ‘bewijzen’ toont waar hij goed in is en wat hem uniek maakt, ontstaat er een gevoel van trots en meer zelfvertrouwen. Dit ben ik en dit kan ik!

Het Talentenpaspoort is ook in schooljaar 2024-2025 weer gratis voor alle studenten die werken met één van de methodes van Motile.

Wil je het zonder methode gebruiken, dan kost het € 18,- per student per jaar en krijgt de student nog één jaar gratis toegang na het afstuderen.