Talent in de klas

Talent bezitten we allemaal, maar om erachter te komen wat de kwaliteiten zijn van studenten is er een positieve omgeving nodig én een onderwijskundige aanpak die ruimte geeft voor ontwikkeling. Hoe je inzicht krijgt in de kwaliteiten van studenten en deze kan helpen ontwikkelen leer je in deze training.

Voor wie

• Docenten in het vo, mbo en hbo.
• Coaches in het vo, mbo en hbo.
• Mentoren, SLB’ers en LOB’ers in het vo, mbo en hbo.

Inhoud in het kort

• Growth Mindset van Carol Dweck.
• Oplossingsgericht coachen.
• Gesprekstechnieken.
• Formatief evalueren.
• Zelfdeterminatietheorie Ryan en Deci.

Resultaat

• Verschillende kwaliteiten van de student kunnen laten zien in de les.
• De student van sterke groeifeedback kunnen voorzien.
• De student kunnen begeleiden in het ontdekken van zijn talent.

Ons team is dankzij trainer Rachel van de ImpactYou Academy en haar inspirerende voorbeelden uit de theorie en praktijk nog enthousiaster geworden over onze visie: inzetten op talenten ter bevordering van motivatie en groei van de studenten. Daarnaast voelen we ons bekwamer in de uitvoering hiervan. Rachel wist heel goed onze dagelijkse praktijk toe te passen binnen de training. Hierdoor konden we meteen aan de slag en we hebben al mooie resultaten gezien bij onze talentvolle studenten.

/

Hoe ziet een training eruit?

Met een groep van maximaal 15 docenten werken we aan nieuwe kennis en vaardigheden. De trainingen kenmerken zich door veel interactie, variatie en ruimte voor vragen. Tijdens de trainingen wordt er altijd een koppeling gemaakt met de praktijk van de docent. Door middel van veel activerende oefeningen kan de docent het geleerde de volgende lesdag toepassen.

Al onze trainingen zijn maatwerk. Geen training is hetzelfde. We gaan uit van de aanwezige kwaliteiten van een team en voeren daarom eerst een intakegesprek.