SDG's; van wereldwijd naar eigen wijk

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties bieden een fantastische kapstok om mondiale thema’s te behandelen. Maar veel onderwerpen zijn voor studenten een ‘ver van hun bed’ show. Hoe maak je deze onderwerpen klein en geef je de maatschappelijke onderwerpen de juiste lading om ze uit te leggen? In deze training geven we je voldoende handvatten om je lessen Burgerschap sterk in te vullen.

Voor wie

• Docenten maatschappijleer en burgerschap in het vo, mbo en hbo.
• Docenten in het vo, mbo en hbo.
• Coaches in het vo, mbo en hbo.
• Mentoren, SLB’ers en LOB’ers in het vo, mbo en hbo.

Inhoud in het kort

• Wat betekenen de SDG’s in de lespraktijk?
• Van wereldwijd naar eigen wijk, het afpellen van mondiale thema’s.
• Werkvormen bij SDG’s.
• Lesontwerp bij Burgerschap.

Resultaat

• Invulling van de eigen Burgerschapslessen.
• Werkvormen om direct toe te passen in de les.
• Overzicht van de SDG’s en de grote en kleine betekenis.

Ons team is dankzij trainer Rachel van de ImpactYou Academy en haar inspirerende voorbeelden uit de theorie en praktijk nog enthousiaster geworden over onze visie: inzetten op talenten ter bevordering van motivatie en groei van de studenten. Daarnaast voelen we ons bekwamer in de uitvoering hiervan. Rachel wist heel goed onze dagelijkse praktijk toe te passen binnen de training. Hierdoor konden we meteen aan de slag en we hebben al mooie resultaten gezien bij onze talentvolle studenten.

/

Hoe ziet een training eruit?

Met een groep van maximaal 15 docenten werken we aan nieuwe kennis en vaardigheden. De trainingen kenmerken zich door veel interactie, variatie en ruimte voor vragen. Tijdens de trainingen wordt er altijd een koppeling gemaakt met de praktijk van de docent. Door middel van veel activerende oefeningen kan de docent het geleerde de volgende lesdag toepassen.

Al onze trainingen zijn maatwerk. Geen training is hetzelfde. We gaan uit van de aanwezige kwaliteiten van een team en voeren daarom eerst een intakegesprek.