Loopbaangesprekken voeren

Voor LOB zijn we vaak in gesprek met studenten, waarbij de student leert ontdekken wat hem of haar beweegt. Om deze gesprekken soepel te laten verlopen en de student zelf tot inzicht te laten komen en daarnaar te laten handelen, gaan we in deze training aan de slag met gesprekstechnieken en motivatie.

Voor wie

• Docenten in het vo, mbo en hbo.
• Coaches in het vo, mbo en hbo.
• Mentoren, SLB’ers en LOB’ers in het vo, mbo en hbo.

Inhoud in het kort

• Spreken als coach; Transactionele analyse.
• Verschillende gesprekstechnieken.
• Werken vanuit casuïstiek.
• Inzicht vanuit de Zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci.

Resultaat

• De docent volgt de student naar een oplossing.
• De student leert zelf tot actie over te gaan naar aanleiding van een gesprek.
• De docent kan de student door middel van verschillende technieken begeleiden.

Ons team is dankzij trainer Rachel van de ImpactYou Academy en haar inspirerende voorbeelden uit de theorie en praktijk nog enthousiaster geworden over onze visie: inzetten op talenten ter bevordering van motivatie en groei van de studenten. Daarnaast voelen we ons bekwamer in de uitvoering hiervan. Rachel wist heel goed onze dagelijkse praktijk toe te passen binnen de training. Hierdoor konden we meteen aan de slag en we hebben al mooie resultaten gezien bij onze talentvolle studenten.

/

Hoe ziet een training eruit?

Met een groep van maximaal 15 docenten werken we aan nieuwe kennis en vaardigheden. De trainingen kenmerken zich door veel interactie, variatie en ruimte voor vragen. Tijdens de trainingen wordt er altijd een koppeling gemaakt met de praktijk van de docent. Door middel van veel activerende oefeningen kan de docent het geleerde de volgende lesdag toepassen.

Al onze trainingen zijn maatwerk. Geen training is hetzelfde. We gaan uit van de aanwezige kwaliteiten van een team en voeren daarom eerst een intakegesprek.