Over ons

Motile is de afkorting van Motiverend Leren en de Engelse vertaling van het woord beweeglijk. Goed onderwijs is altijd in beweging. Het dient zich namelijk steeds aan te passen aan alle ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs. Wij richten ons op onderwijskundige vernieuwing in combinatie met digitalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Lesmethodes

Wij ontwikkelen innovatieve digitale lesmethodes voor het mbo in nauwe samenwerking met docenten en het werkveld.

Onderwijskundig advies

Wij ondersteunen mbo-opleidingen bij de uitwerking van hun visie, taalbeleid en onderwijsconcepten.

Digitalisering

Wij digitaliseren (bestaand) lesmateriaal en bouwen op maat digitale leeromgevingen voor mbo-opleidingen.

Ons Verhaal

Onderwijs stroomt door onze aderen. Na jaren werkzaam te zijn geweest als docent en/of onderwijsontwikkelaar in het mbo, willen wij nu onze kennis en vooral ons enthousiasme voor het onderwijs met de rest van Nederland delen. Wij willen jullie helpen om het onderwijs zo aan te bieden, dat studenten zich zowel persoonlijk als professioneel kunnen ontwikkelen tot een bekwame werknemer en een fijne collega. Jij als docent maakt hierin uiteindelijk het verschil.

Je coacht, motiveert en inspireert iedere dag weer. Veel studenten herinneren zich die éne docent die het verschil voor hen maakte, hun hele leven lang.

Het gevoel van relatie, autonomie en competentie zorgt bij een student voor motiverend leren. Iedere student heeft een talent en het is aan jou als docent om dit talent te herkennen en aan te spreken.

Dit betekent dat je rekening moet houden met de mogelijkheden van de student. Wat kan en wil een student bereiken? Wat drijft hem of haar? Op welke manier leert een student het meest? Is de nut en noodzaak duidelijk?

Met ons gevarieerde team bestaande uit inhoudsdeskundigen en specialisten op het gebied van digitalisering, brengen wij het onderwijs in beweging. 

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn”

Ignacio Estrada

Voorwaarden | Privacy
Copyright © 2020 – Motile