Route LOB

Route LOB is dé op maat gemaakte, integrale methode Loopbaanontwikkeling- en Begeleiding (LOB) voor het mbo. Het meest complete, unieke aanbod aan motiverende opdrachten die aansluiten bij de leefwereld van studenten zorgt ervoor dat elke student loopbaanontwikkeling op maat kan volgen. Door de samenhang met het digitale Talentenpaspoort inclusief interactief portfolio, online videostudio en eigen community- en matchingsplatform staat de student continu in verbinding met het werkveld. Vanuit die verbinding biedt Route LOB opdrachten met directe koppeling naar de praktijk en actualiteit. Hierdoor ontdekken studenten al snel dat het leuk én nuttig is om meer over zichzelf te leren en te ervaren waar ze het beste terecht kunnen met al hun talent en ambitie. Daarnaast kun je materiaal dat je zelf al ontwikkeld hebt, toevoegen aan jouw eigen stukje van het platform én krijg je als docent gratis toegang tot een online LOB-community en Loopbaanmagazijn.

/

Daarom Route LOB

Een team met ervaring

Het team van Route LOB bestaat uit een landelijk netwerk van bevlogen professionals met brede expertise en ervaring op het gebied van loopbaanontwikkeling, onderwijs en het bedrijfsleven.

Maatwerk

Laat jouw wensen vertalen naar op maat gemaakte, betekenisvolle modules. Hiermee voorzien wij in de behoefte om vakoverstijgend LOB vorm en inhoud te geven. Loopbaanontwikkeling vormt de rode draad die voortdurend en op iedere plek aanwezig is.

Eigen lesmateriaal toevoegen

Het lesmateriaal dat je zelf ontwikkeld hebt, kun je door ons laten digitaliseren of zelf toevoegen aan ons platform.

Gepersonaliseerde leerroutes

Loopbaanontwikkeling verloopt voor iedereen anders. Route LOB biedt de mogelijkheid tot gepersonaliseerd loopbaanleren, voor alle leeftijden. Zowel in groepsvorm, als individueel.

Pragmatische aanpak

Onze opdrachten zijn praktijkgericht en worden nog sterker in samenhang met het digitale Talentenpaspoort inclusief interactief portfolio, online videostudio en eigen community- en matchingsplatform. De student staat continu in verbinding met het werkveld.

Digitaal en in boekversie

Route LOB is een digitale, interactieve lesmethode. Iedere module is ook te printen in pdf. Daarnaast is de basis van Route LOB ook hardcopy beschikbaar. Ook handig als je bijvoorbeeld een gedrukt docentenexemplaar zou willen.

De functionaliteiten van het platform

Studieplan samenstellen

Het samenstellen van een studieplan op zowel individueel niveau als klasniveau. Dit heeft twee voordelen: gepersonaliseerd leren is mogelijk en je kunt zelf je volgorde van onderwerpen bepalen.

Voortgang monitoren

Voortgang en resultaten op verschillende niveaus inzien. Van de voortgang binnen een studieplan tot aan het antwoord op een specifieke vraag.

Online feedback geven

Online feedback geven op ingeleverd werk, beoordelen aan de hand van rubrics en gemakkelijk switchen tussen een eerste inleverpoging en een tweede.

Docent als coach

Autonomie, competentie en relatie staan centraal in de werkwijze van ons platform. Je kunt veel klaarzetten voor jouw studenten en je kunt keuzevrijheid bieden. Hierdoor kun je de lestijd gebruiken voor gesprekken, samenwerkingsopdrachten of extra verdieping.

Peer-feedback

Studenten kunnen elkaars werk beoordelen aan de hand van een rubric bij de opdracht. Zij worden willekeurig aan elkaar gekoppeld.

Eigen lesmateriaal toevoegen

Het lesmateriaal dat je zelf ontwikkeld hebt, kun je door ons laten digitaliseren of zelf toevoegen aan ons platform.

/

Binnenkort: ontdek het zelf

Binnenkort kun je bij ons alvast kennismaken met ons lesmateriaal. Je kunt dan één van onze voorbeeldmodules downloaden of een sneak preview van ons digitale platform krijgen.

Wil je meer horen over Route LOB via een korte demo of wil je een pilot draaien met een klas? Neem dan contact met ons op.

Het succes van Route LOB

15

Verschillende mbo-scholen werken met Route LOB

7000

Studenten werken met Route LOB

450

Actieve en betrokken leden zetten zich samen in voor LOB in onze community op Facebook.

15

Bedrijven leveren input voor Route LOB

/

Deze scholen werken met Route LOB

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

Ik vraag me af of het voldoende bekend is bij nieuwe organisaties dat jullie zo flexibel zijn en in staat zijn zó goed in te spelen op de leerbehoefte van de organisatie. Dat staat nergens maar dat is wel jullie kracht.

Wij zijn gestart met Route LOB, omdat wij merkten dat onze studenten steeds meer dingen nodig hebben die wij die wij ze voorheen niet boden. Wij hadden een tijdje geleden een (LOB)-evenement en wat ik daar zag was een theater vol bruisende energie. Het is heel erg leuk om te zien hoe docenten en studenten geënthousiasmeerd raken door het programma en ook meteen al zien wat zij eraan hebben.

Prijzen en bestelinformatie

Prijzen voor het huidige schooljaar (2021-2022)

Route LOB

6 maanden

€19,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €21,67

Route LOB

1 jaar

€29,95

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €32,53

Route LOB

2 jaar

€47,92

Incl. BTW

/ Per licentie

* Prijs via Studers: €52,04

Veelgestelde vragen

Route LOB is geschikt voor alle niveaus binnen het mbo. Loopbaanontwikkeling is voor iedereen anders en is niveau-onafhankelijk. De opdrachten in de lesmethode zijn zo vorm gegeven dat differentiatie mogelijk is. Het taalgebruik is geschikt voor studenten van alle niveaus.

Alle opdrachten in de lesmethode hebben vier verschillende uitwerkingsmogelijkheden, waardoor differentiatie mogelijk is.

Daarnaast is het mogelijk om in ons platform studieplannen aan te maken voor studenten op zowel klasniveau als individueel niveau. Hierdoor kan voor iedere student een unieke leerroute worden uitgestippeld.

Wij bieden ook trainingen en workshops aan over het thema 'differentiëren'. Klik hier voor meer informatie.

Nog niet. Op dit moment werken wij aan een variant voor anderstaligen binnen het mbo, waarbij het taalgebruik een stuk eenvoudiger is en er extra ruimte is voor woordenschat.

Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Het Talentenpaspoort is een (digitaal) groeidocument waarin studenten op basis van hun individuele ontwikkelbehoefte laten zien wie ze zijn en waar ze goed in zijn. Een positief verwoord instrument waarbij er vanuit wordt gegaan dat iedereen beschikt over één of meerdere talenten en dat deze met de juiste tools en begeleiding inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Het Talentenpaspoort sluit aan bij de visie van een leven lang ontwikkelen en de theorie van Ryan en Deci.

Kijk op www.talentenpaspoort.nl voor meer informatie of neem hier contact met ons op.

De lesmethode Route LOB levert input voor het Talentenpaspoort. Het cv bijvoorbeeld, dat gemaakt wordt tijdens de lessen loopbaanbegeleiding, kunnen studenten gebruiken om hun Talentenpaspoort vervolgens te vullen.

Ja, alle competenties uit het kwalificatiedossier voor Loopbaan komen aan bod in Route LOB. De lesmethode is ontwikkeld vanuit het nut en de noodzaak voor de loopbaanontwikkeling van studenten.

Dit houdt in dat eerst de opdrachten zijn ontwikkeld die wij als uitgever - samen met docenten en studenten - belangrijk vonden ter ondersteuning van de loopbaan van de student. Daarna zijn deze opdrachten onder de betreffende loopbaancompetentie geplaatst.

Mocht er iets ontbreken, laat het ons hier weten en dan voegen we dit graag toe aan de lesmethode. We ontwikkelen tevens kosteloos beroepsgerichte opdrachten op maat als daar behoefte aan is.

Niets. Een docentenlicentie is gratis en kan aangevraagd worden per e-mail. Stuur een bericht naar info@motile.nl met de naam, school, opleiding en het e-mailadres van de betreffende docent.

Docenten kunnen inloggen via de methodewebsite https://leren.motile.nl met het e-mailadres en het wachtwoord dat zij van ons hebben ontvangen.

Niets. Wij brengen geen extra kosten in rekening voor de ontwikkeling van beroepsgerichte modules en ander maatwerk. Deze werkzaamheden maken onderdeel uit van de licentieprijs die de student betaalt en horen bij ons concept en de service die wij willen bieden. Wel gaan wij uit van de redelijkheid van docenten in de vraag naar maatwerk in relatie tot het aantal studenten van de betreffende opleiding.

Ja, het is mogelijk om Route LOB een onderwijsperiode gratis uit te proberen met een klas. Neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Ja, wij verzorgen diverse trainingen en workshops, zowel gratis als betaald.

Een knoppentraining waarbij de functionaliteiten van het platform en het gebruik van de lesmethode worden uitgelegd is gratis. Ook het samen sparren over de ontwikkeling van beroepsgerichte modules en ander maatwerk is kosteloos.

Daarnaast bieden we betaalde trainingen en workshops aan op het gebied van onderwijsontwikkeling, differentiëren, het gebruik van verschillende werkvormen en het ontwikkelen van een visie op het betreffende vakgebied. Klik hier voor meer informatie.

Ja, dat kan. Route LOB is ook beschikbaar in boekvorm en is te verkrijgen via educatieve distributeurs.

Wel adviseren wij om Route LOB zoveel mogelijk digitaal te gebruiken. De digitale versie bevat extra opdrachten die alleen online beschikbaar zijn. Daarnaast kan er digitaal volledig gebruik worden gemaakt van de vele handige functionaliteiten in het platform, zoals studieplannen aanmaken, voortgang monitoren, online feedback geven, plagiaatcontrole en peer-feedback.